НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

Підготовка гірничих порід до виймання є важливим етапом роботи вцілом всього комплексу робіт котрі проводяться в кар’єрі. Для кар’єрів по видобутку рудних корисних копалин велика 


СГЗ 630-90 працює таким чином: воду напірним
трубопроводом 1 подають під тиском до напірної
камери 2. З напірної 

ступінь подрібнення є основним показником щона послідуючих стадія призводить до зменшення витрат на збагачення залізної руди. Для нерудних корисних копали які представлені в основному магматичними та метаморфічними породами (гранітами, гнейсами, мігматитами, кварцитами) міцність порід даної групи по України складає за шкалою проф. Протодіяконова f= 8÷14. Дана група корисних копали використовується для виготовлення щебеневої продукції що застосовується при будівництві доріг та виготовлення залізобетонних конструкцій. Тому для отримання якісної продукції, гірнича маса з якої виготовляється щебенева продукція повинна відповідати відповідним стандартам

Розмір кондиційного куска порід визначається з умови застосування виймально-навантажувального та транспортного обладнання, що характеризується залежністю обладнання що застосовується та допустимим розміром куска гірничої породи. Може визначатися наступними виразами :

По об’єму ковша виймального обладнання:

© 2006-2019 Інформація про сайт