НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени
НОВИНИ 

30,08 2013р.ЗВІТ

ПРО ДОСЛІДНО-ПРОМИСЛОВІ ВИПРОБУВАННЯ

УСТАНОВКИ ТУРБОМИЙКА

Улітку 2013 р. на виробничій базі ТОВ «Сілікатчик» (м. Дніпропетровськ) під керівництвом доц. кафедри гірничих машин та інжинірингу Бондаренка А.О., та при сприянні головного інженера ТОВ «Перспектива Самара» Скройбиж В.Є. відбулися дослідно-промислові випробування установки для переробки зернистих матеріалів ТурбоМийка.

Технологічні умови дослідно-промислових випробувань установки ТурбоМийка наведені у таблиці.

Технологічний параметр

Розмірність

Значення

Розрахункове

Зафіксоване

Подача водяного насоса

м3/год

20

24

Напір водяного насоса

м.в.ст.

30

18

Продуктивність установки за вихідною сировиною

т/год

3

5,4

Питоме споживання води для переробки сировини

м3

6,7

4,4

Витрати електроенергії

кВт/год

4

н.д.

Питоме споживання електроенергії для переробки сировини

кВт/ т

1,33

н.д.

За результатами дослідно-промислових випробувань установки були виявлені як переваги так і недоліки зазначеної технології.

До переваг віднесено:

– можливість використання установки в умовах відкритої ділянки збагачення кар’єру;

– низька вартість установки;

– висока ефективність процесу промивання зернистого матеріалу від глинистих та дрібнодисперсних домішок;

– відповідність реальних виробничих параметрів розрахунковим значенням;

– надійність роботи обладнання;

– простота в експлуатації та технічному обслуговуванні;

– відсутність коштовних зношуваних деталей та вузлів змащення;

– відсутність потреби у високій кваліфікації обслуговуючого персоналу.

До недоліків слід віднести:

– необхідність забезпечення та контролю заданих мінімальних параметрів водопостачання;

– необхідність контролю крупності вихідного зернистого матеріалу;

– необхідність рівномірної подачі вихідного матеріалу;

– залежність якості товарної продукції від якості вихідного матеріалу.

ВИПРОБУВАННЯ ДОСЛІДНО-ПРОМИСЛОВІ УСТАНОВКИ ТУРБОМИЙКА - Керівник  Бондаренко А.О., студенти  Дубовик О.В., Філіпенко Б.П., Кардашов К.О., Аршулік В.П., Науменко Р.Г.

Враховуючі досвід використання зазначеної технології, виявлені переваги та недоліки, установка для переробки зернистих матеріалів ТурбоМийка рекомендована для використання в умовах відкритих ділянок збагачення.

У дослідно-промислових випробуваннях сучасної інноваційної технології також приймали участь студенти: Дубовик О.В., Філіпенко Б.П., Кардашов К.О., Аршулік В.П., Науменко Р.Г.

© 2006-2018 Інформація про сайт