Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Керівний склад

Керівний склад ІПГП ДВНЗ «НГУ» затверджено наказом № 24-л від 15.01.2007 р. з покладанням обов’язків наступним співробітникам:

– директора, головного інженера проектів з відкритих гірничих робіт – на Симоненка В.І., проф. кафедри ВГР, д.т.н.;

– заступника директора, наукового-керівника-консультанта – на Дриженка А.Ю., проф. каф. ВГР, д.т.н.;

– головного інженера проектів з підземних гірничих робіт – на Бондаренка В.І., зав. кафедри ПГР, д.т.н.;

– головного інженера з переробки та збагачення корисних копалин – на Мостику Ю.С., проф. каф. збагачення корисних копалин, д.т.н.;

– начальника відділу відкритих гірничих робіт – на Анісімова О.О., с.н.с. НДЧ;

– начальника відділу підземних гірничих робіт – на Кузьменка О.М., проф. каф. ПГР, д.т.н.;

– начальника відділу з переробки та збагачення корисних копалин – на Шутова В.Ю., н.с. каф. збагачення корисних копалин;

– начальника відділу гірничих інформаційних технологій – на Зберовського О.В., зав. УНЦГІТ, д.т.н.;

– начальника технологічного відділу – на Бондаренка А.О., доц. каф. гірничих машин, к.т.н.; 

© 2006-2021 Інформація про сайт