Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Перелік виконаних проектних робіт


 
Відділ відкритих гірничих робіт

• Робочий проект «Розробка Трикратського родовища гранітів».

• Корегування робочого проекту розробки Софіївського щебеневого кар’єру. 

•Проект розробки вмістимого в хвостосховищі Грушевської збагачувальної фабрики в балці Бабуріна. 

• Науково-технічний висновок щодо стану стійкості бортів Південно-східного кар’єру при тимчасовому підтопленні його нижньої частини. 

• Робочий проект «Будівництво кар’єру та дробильно-сортувального заводу для розробки Одарівського родовища мігматитів і виробництва щебеню». 

• Проект гірничого відводу для ТОВ «Томаківський цегельний завод». 

• Технологічний аудит з розробкою технічних і технологічних рішень для підвищення ефективності роботи ДП ВАТ «ЗАлК» «Глухівський кар’єр кварцитів». 

• Робочий проект відпрацювання хвостосховища гідро відвалів ВАТ «Заваллівський графітовий комбінат». 

• Робочий проект відпрацювання родовища вогнетривких та тугоплавких глин «Центральне». 

• Робочий проект по зниженню техногенного навантаження, утвореного шахтними відвалами, з наступною рекультивацією порушених земель». 

Технологічний Відділ 

• Техно-робочий проект „Проект дослідно-промислової розробки ділянки „Комінтерн-1” Олександрівського родовища піску”;

• Робочий проект разработки Восточно-Бугского родовища пісків (ділянка № 1);

• Робочий проект розробки Східно-Бузького родовища пісків (ділянка № 2);

• Робочий проект розробки ділянки "Комінтерн-2" Олександрівського родовища будівельних пісків;

• Робочий проект розробки Підгороднянського родовища піску;

• Робочий проект розробки Олександрівського родовища піску (ділянка "Нова" №2).

• Робочий проект розробки Східно-Бузького-2 родовища пісків.

• Розрахунок параметрів систем гідротранспорту та розмиву землесосного снаряда МЗ-16Э;

• Обґрунтування параметрів і розробка проекту ґрунтозабірного пристрою землесосного снаряда з ґрунтовим насосом Гру 800-40;

• Обґрунтування раціональних параметрів комплексі для очистки шламовідстійника ЦГЗК;

• Розробка ґрунтозабірного пристрою землесосного снаряда ЗНС 630-90 зі струменевим насосом НС 630-90;

• Обґрунтування раціональних параметрів землесосного снаряда МЗ-8, обґрунтування параметрів системи розмиву;

• Розрахунок гідродинамічних і конструктивних параметрів інжектора в усмоктуючій лінії землесосного снаряда ССБ 500/440;

• Розробка проекту модернізації землесосного снаряда МЗ-11 та обладнання його видобувною системою на базі струменевого насоса НС 300-120.

• Проектні роботи з збагачення піску розкривних порід Редутського щебеневого кар’єру;

• Розробка робочого проекту комплексу для переробки будівельних пісків Олександрівського родовища;

• Розробка проекту класифікатора для збагачення будівельного піску Підгороднянського родовища;

• Обґрунтування раціональної технологічної схеми збагачення пісків Комишувахського родовища;

• Розробка робочого проекту грохоту похилого колосникового потужністю по пульпі 800 м3/г;

• Розробка проекту і виготовлення установки для промивання відсіву Гайворонського спец. кар’єру;

• Обґрунтування параметрів декантатора Гайворонського спец. кар’єру;

• Обґрунтування параметрів процесу промивання відсіву в умовах Мокрянського кам’яного кар’єру №2;

• Передпроектні розрахунки вузла класифікації відсіву дробильно-сортувального заводу Петровського гранітного кар’єру;

• Передпроектні проробки технологічної схеми переробки галечно-черепашкової суміші.


Пропозиції та зауваження що до інформіції на сайті 
надсилайте: mail: anisimov.o.o@nmu.one
© 2006-2021 Інформація про сайт