Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

  Дриженко Анатолій Юрійович

Drigenko

  

Професор кафедри відкритих гірничих робіт, заслужений винахідник України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії Національного гірничого університету України в галузі освіти і науки, академік Академії гірничих наук України, доктор технічних наук, професор.

Народився 03.05.1937 р. В 1965 р. закінчив Дніпропетровський гірничий інститут за спеціальністю “Розробка родовищ корисних копалин”. 1965 – 1972 рр. – робота в науково-дослідному секторі ДГІ на інженерних та наукових посадах, 1972 – 1992 рр. – завідувач галузевою лабораторією, 1992 – 1996 рр. завідувач кафедри відкритих гірничих робіт. Натепер – професор цієї кафедри.

Навчальну роботу веде з читання лекцій з гірничих дисциплін, а також курсового проектування з дисциплін: “Основи наукових досліджень”; “Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин”; “Рекультивація земель, що порушені відкритими розробками”. Щорічно керує дипломним проектуванням 4-5 студентів та виробничими і дипломними практиками.

Наукова робота полягає у керівництві та безпосередньому виконанні науково-дослідних робіт по гірничій тематиці. У останні роки багато уваги приділяє проблемам відпрацювання крутоспадаючих залізорудних і буровугільних родовищ на великих глибинах зі складуванням порід розкриву у виробленому просторі кар’єрів.

Під керівництвом проф. Дриженка А.Ю. захищено 11 кандидатських і 2 докторські дисертації. Йому належать понад 420 опублікованих науково-методичних робіт, серед яких 17 монографій, 2 підручника і 6 навчальних посібників; 112 патентів і свідоцтв на винаходи, з яких 22 втілені на гірничорудних підприємствах з великим економічним ефектом. Має державні і галузеві нагороди. Член Ради ДВНЗ “НГУ” та ТУ “КПІ” із захисту докторських дисертацій.Пропозиції та зауваження що до інформіції на сайті 
надсилайте: mail: anisimov.o.o@nmu.one
© 2006-2021 Інформація про сайт