Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Симоненко Володимир Іванович

Simonenko

Гірничий інженер, професор кафедри відкритих гірничих робіт, директор Інституту з проектування гірничих підприємств університету, лауреат премії Національного гірничого університету в галузі освіти і науки, доктор технічних наук, старший науковий співробітник.

Народився 10.05.1949 р. В 1976 р. закінчив Дніпропетровський гірничий інститут. До 1982 р. працював на розрізі “Морозівський” та в інституті УкрНДІпроект (Олександрійський сектор конструкторських робіт) на інженерних посадах. З 1982 р. працює в науково-дослідному секторі ДГІ, де пройшов шлях від інженера НДС до завідувача галузевою лабораторією. З 1993 року – на викладацькій роботі. Нині – професор цієї кафедри.

Навчальну роботу веде з читання лекцій з гірничих дисциплін, а також керує дипломним проектуванням студентів та виробничими і перед дипломними практиками.

Наукова робота полягає у керівництві та безпосередньому виконанні науково-дослідних та дослідно-проектних робіт по проблемам відпрацювання не рудних родовищ корисних копалин.

Він є автором понад 140 опублікованих науково-методичних робіт зокрема 2 монографій, 1 підручника, 40 патентів і свідоцтв на винаходи, з яких 13 впроваджені на гірничодобувних підприємствах із значним економічним ефектом. Керує роботою аспірантів кафедри. Має галузеві нагороди та подяки. 


Публікації

Пропозиції та зауваження що до інформації на сайті 
надсилайте: mail: anisimov.o.o@nmu.one
© 2006-2021 Інформація про сайт