Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Інститут з проектування гірничих підприємств

Інститут з проектування гірничих підприємств Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" (ІПГП НТУ «ДП» ) утворений з метою підвищення якості проектування гірничих підприємств, підготовки фахівців з правом ведення гірничих і вибухових робіт на відкритих та підземних розробках, створення бази для поєднання навчання студентів, аспірантів і докторантів з науковими дослідженнями, проектним і гірничим виробництвом відповідно Закону України «Про вищу освіту» та чинного законодавства. Інститут підпорядковується науково дослідній частині НТУ "Дніпровська Політехніка".

Інститут зідйснює проектуну і науково-дослідні роботи пов’язану із створенням об’єктів архітектурного і будівельного проектування, внутрішніх інженерних систем і мереж, зовнішніх інженерних систем, мереж і споруд, розроблення спеціальних розділів проектів, технологічного проектування, конструкцій, інженерних мереж.

В складі Інституту з проектування гірничих підприємств діють:

– відділи:

відкритих гірничих робіт; підземних гірничих робіт; переробки та збагачення корисних копалин; технологічний; геоінформаційних технологій; екологічний та розробки ОВНС; проектування будівель і споруд промислових підприємств;

– сектори:

містобудівного обґрунтування та архітектурно-планувальних рішень; геолого-маркшейдерських робіт і гідрогеології; економіки та зведених кошторисів; оформлення документації та нормоконтролю; інженерних споруд, несучих конструкцій.

Персональний склад працівників ІПГП НТУ «ДП» включає штатних співробітників, сумісників та працюючих за договорами індивідуального підряду із складу професорсько-викладацького складу кафедр відкритих гірничих робіт, екології, гірничих машин, електричних машин, будівництва і геомеханіки, геології та розвідки родовищ корисних копалин, будівельної, теоретичної і прикладної механіки, збагачення корисних копалин та інших.

ІПГП НТУ «ДП» має досить тісні творчі зв’язки зі спеціалістами інститутів «Южгіпроруда», «Кривбаспроект», «Укргеолстром», ІЧМ Уральського відділення РАН, рядом гірничодобувних підприємств Миколаївської, Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Житомирської, Рівненської і інших областей України, а також міжнародною корпорацією «Євромінерал» (Україна – Республіка Грузія), що дає нам надію на подальшу плідну працю з цими підприємствами, фірмами і організаціями. Пропозиції та зауваження що до інформації на сайті 
надсилайте: mail: anisimov.o.o@nmu.one

© 2006-2021 Інформація про сайт